Authentic Movement Belgium

Welkom op de site van DanceTherapy.be!

Dans-en bewegingstherapie is een lichaams- en ervaringsgerichte therapie waar beweging ingezet wordt om veranderingsprocessen op emotioneel, sociaal, mentaal en fysiek niveau op gang te brengen en te integreren.

In de danstherapie wordt naar de mens in zijn geheel gekeken, een lichamelijk, denkend, voelend, spiritueel wezen.

Hoe mensen zich in het leven bewegen, hoe ze in het leven staan, letterlijk en figuurlijk, weerspiegelt zich in hun lichaamstaal en houding. Vele mensen hebben een onzekere relatie met hun lichaam. Blokkades, psychische en/of psychosomatische klachten zetten zich vast in het lichaam. Dit beïnvloedt emoties, gedachten en gevoelens. Zo ontstaat een vicieuze cirkel en een belemmering van het persoonlijk functioneren. Dit is zowel een bewust als onbewust gegeven.

In dans-en bewegingstherapie wordt het lichaam aangeboord als bron van kennis en wijsheid.

Daar waar er geen woorden zijn, neemt het lichaam de communicatie over. Het lichaam spreekt in en door de beweging. Het lichaam herinnert zich en vertelt de waarheid. Door beweging worden opgeslagen emoties en ervaringen aan het licht gebracht en komen mensen snel tot de kern van emoties, gevoelens en gedachten. Het lichaam wordt een bron van kracht voor zelfexpressie en inzicht. Het veranderingsproces komt op gang.

Vanuit diep vertrouwen naar de eerlijkheid van het bewegend lichaam, wordt de beweger zich bewust van processen die zich op mentaal, lichamelijk en spiritueel niveau afspelen. Onbewuste processen worden bewust gemaakt.

Dit bewustwordingsproces krijgt de volle aandacht. Het wordt doorleefd in het lichaam. Nieuwe ervaringen worden opgedaan in dans en beweging en deze worden ook in het lichaam ervaren, gevoeld, beleefd. In de belichaamde beleving wordt diep contact gemaakt met het eigen authentieke zijn. Een acceptatieproces ontwikkelt zich.

De veranderings-, ontwikkelings-, acceptatie- en bewustwordingsprocessen worden belichaamd en geïntegreerd op cognitief, lichamelijk en zielsniveau. Mensen verwerven een lichaams- en zelfbeeld dat in verbinding staat met hun authentieke zijn.

Zo wordt een belichaamd vertrouwen geboren, waarnaar mensen telkens terug kunnen keren. De zelfredzaamheid en het welzijn vergroot. Een positieve cirkel van vertrouwen in zichzelf, de anderen en het grote geheel krijgt vorm.

Dans- en bewegingstherapie kan beschouwd worden als een belichaamde vorm van psychotherapie en welzijn waarin sterk ingezet wordt op de innerlijke wijsheid van het eigen zijn en de zelf genezende kracht van het lichaam.

U kan me contacteren voor vrijblijvende informatie en/of kunnen we een datum en tijd zetten voor een opstartsessie