Authentic Movement Belgium

Welkom op de site van DanceTherapy.be!

Er zijn vele vormen van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierbij is het belangrijk om een therapie of een begeleiding te vinden die bij u past.

Misschien bent u doorverwezen door een coach, therapeut? Of meent uw arts dat beweging een medische behandeling kan ondersteunen? Misschien heeft u het idee of gevoel dat u via uw lichaam wil werken aan klachten die u ervaart in uw leven? U heeft er zelf geen verklaring voor toch weet u ergens dat er meer is dan verbale expressie? Of u verlangt om dichter bij emoties te komen zonder er door overspoeld te worden? Of u bent gewoon nieuwsgierig hoe u zelf kan bijdragen tot uw levenskwaliteit?

U kunt kiezen voor individuele sessies of groepssessies, een kort of langdurig traject waarbij u specifieke klachten die u actueel in uw dagelijkse leven ervaart, kunt onderzoeken, leren hanteren en oplossen. Of u kunt zingevingsvragen en levensthema’s verkennen in beweging.

U kan me contacteren voor vrijblijvende informatie en/of kunnen we een datum en tijd zetten voor een opstartsessie.

De opstartsessie is vrijblijvend,we maken we kennis met elkaar. U formuleert een hulpvraag. Het kan zijn dat de hulpvraag niet helder is, dan help ik u om de hulpvraag in kaart te brengen. We bepalen indien mogelijk een doelstelling. We kijken wat lichaamsgerichte therapie voor u kan betekenen.

Voelt dit contact wederzijds goed, dan kunnen we beslissen om samen verder te werken en spreken we een behandelingstermijn af. Zowel de doelstelling als de behandelingstermijn kunnen in de loop van het traject wijzigen naar uw wens. Mocht tijdens de opstart of het traject blijken dat andere expertise nodig is, zo zal ik u een gepaste doorverwijzing bezorgen.

Het individuele en groepswerk doe ik vanuit een holistische visie op de mens met een grote bezieling naar de eigenheid van elk individu. Daarbij zet ik me in voor de transformerende en helende innerlijke kracht van elke persoon. Ik vertrek vanuit dat wat op het moment aanwezig is, met de grootst mogelijk aandacht voor het niet-oordelend aanwezig’ zijn in de directe ervaring. Hoe u uzelf in uw huidige leven ervaart en kent, is belangrijk. U komt tot een beweging in het moment en ervaart deze beweging in de emotionele en lichamelijke laag. Dit werkt inzichtgevend. Hierover wordt gereflecteerd om de ervaring te integreren, te gronden en te verstevigen om zo te komen tot een verwerking van het aangebrachte thema. Voor deze sessies is geen danservaring of fysieke conditie nodig. Lichaamsgerichte bewegingssessies zijn voor iedereen die een laagje dieper dan de verbale expressie wil werken.

De sessies worden als inzicht gevend, zeer voedend, weldoend en helend ervaren. Ook verwerven mensen handvaten waarnaar ze terugkunen grijpen in het dagelijkse leven.

De focus in mijn werk ligt steeds op de eenheid van lichaam, geest en ziel en de beleving van het zijn in de directe ervaring. Om zo te evolueren naar een verruimde lichaamsbewustwording en zelfbewustwording. Deze processen vormen stappen in de groei naar een eenheid met uzelf, de anderen en het grotere geheel.